Rotary Svalöv

Rotary Svalöv

Rotary Svalöv - och speciellt fader Tord Wetterqvist - har hjälpt oss mycket med finansiering för löpande projektkostnader. De tillsköter även med rådgivning och idéer.